Ana Sayfa İrtibat Sık Kullananlara Ekle Sitemizin Tanıtımına Katkıda Bulunun Biz Kimiz ? İlkelerimiz
İNANANLAR  ANCAK KARDEŞTİR  !

   "O MÜ'MINLER KENDİ ARALARINDA SEFKATLİ , KAFİRLERE KARŞI ISE ŞEDİTTİRLER "( MAİDE:54 )
   "BİRBİRİNİZİ SEVMEDİKÇE KAMİL MANADA İMAN SAHİBİ OLAMAZSINIZ , İMAN ETMEDIKÇE DE CENNET'E GIREMEZSINIZ..." ( HADIS)
   " TOPTAN   ALLAH’IN  İPİNE  SARILIN  , AYRILMAYIN " ( ALI  IMRAN :103)
   " MUHAKKAKKI   MܒMİNLER KARDEŞTİRLER , KARDEŞLERİNİZİN ARASINI DÜZELTİN " (HUCURAT:10)
   " EN ÜSTÜN OLANINIZ TAKVALI OLANINIZ ( GÜNAHTAN EN ÇOK SAKINANINIZ) ‘DIR. " ( HUCURAT :13)

                         CEMAATLER  ARASINDAKI FARK , SADECE ÖNCELIK SIRALAMASINDAKI FARKTIR.  

  •             NURCU ÖNCE IMANI,

  •             SÜLEYMANCI  ÖNCE KUR’AN’I,

  •             MILLI GÖRÜSÇÜLER ÖNCE SIYASET,

  •             RADIKALLER  ÖNCE CIHADI ,

  •             TARIKATÇILER ÖNCE AHLAKI ... ,  

     ÖN PLANA ÇIKARIRLAR, AMA HER CEMAATTE HEPSI  ( AHLAK , IMAN , SIYASET , KUR’AN , CIHAD ,...) VARDIR . SADECE  ILK  SIRAYA , ÖNCELIK  SIRALAMASINA      FARKLI BIR SIKKI GETIRMISLERDIR.   AMA HEPSININ   PAYDALARI  AYNIDIR , SADECE ILK ÖNCELIKLERI ,  SIRALAMALARINDAKI  ÖNCELIKLER   FARKLIDIR .!
    İTİKATTA RADİKAL, AMELDE TARİKATÇI, TEBLİĞDE İSE İLM-İ SİYASET VE NURCULARLA OLUP , OYUMUZU DA İSLAM'A VERMELİYİZ !

             
 " İslam üniversitesinin fakülteleri hükmündeki cemaatler birbirlerinin düşmanI  olamazlar "  
                                                                                                                                               BEDİU'Z-ZAMAN

 

                                                              İSLAMİ CEMAATLER ŞURA MECLİSİ
    Irak, Afganistan gibi işgal altındaki Müslüman ülkelerde emperyalistlerin İslami Cemaatler üzerinde oynadığı oyunun benzerinin ülkemizde olmaması için yapılması gereken en önemli adım, her cemaati temsil edecek İslam alimlerinden müteşekkil bir şura, danışma meclisinin oluşturulmasıdır. Cemaatlerden herhangi birine bağlı olan kardeşlerimizin ilk yapması gereken şey ise din adamlarını, önderlerini, liderlerini ilahlaştırmamak konusunda hassasiyet göstermek olmalıdır. Tevbe suresi 31.ayette:" Bunlar Allah'ı bırakıp hahamlarını ve rahiplerini; (aynı zaman­da) Meryem oğlu Mesih'i Rabler (Tanrılar) edindiler." buyrulmaktadır. Hatim Tâî'nin oğlu Adiy  Efendimiz aleyhisselama gelerek:" Ya Resulullah, biz onları ilah edinmezdik ki " der. Efendimiz  cevaben:" Hahamlar ve rahipler helâli haram, haramı da helâl kılıyorlar, halka yanlış bilgi veriyorlar. İşte bu,  halkın onları   rab   edinmesi   demektir ." buyururlar.

   Günümüzde ne yazık ki bir cemaate bağlı kardeşimiz şeyhleri, hoca efendileri yada parti başkanları ne buyurmuşsa " o mutlaka doğrudur", der,  bir bildiği vardır, bir hikmeti vardır düşüncesi içerisine girerler.Şu hoca şurada yanılıyor, şu şeyh şu konuda   hatalı, parti başkanının şu tavrı yanlış dense imkanı yok bunu asla kabul ettiremeyiz. Halbuki İsmet sıfatı sadece peygamberlere haiz bir sıfattır.

   Her cemaat ehli, kendi liderini hem en üstün, hem tartışılmaz kabul ediyor. Halbuki Hz resul'e itiraz değil ama fikir beyan ederdi sahabi, ama ne yazık ki liderlere olan sadakat ve iteat, sahabenin resul'e olan itaatini solladı. Her cemaatin kendi kitabı, metodu, yöntemi  var. Her cemaat liderini tartışılmaz kabul ediyor.Her tarikat kendi liderini kutup ilan ediyor...! Lider asla hata yapmaz, eleştirilemez, La yüs'el ammâ yef'al  olan kutsal varlıklar mıdır?

Rum suresi 31-32. ayet: '' Din konusunda çeşitli guruplara ayrılan ve her gurubun kendi tarzıyla övündüğü müşrikler gibi olmayın."
Al-i İmran suresi103.ayet:" Allahın ipine hep birlikte sarılın, sakın ayrılığa düşmeyin."
Al-i İmran suresi 105. ayet: "Kendilerine açık belgeler geldikten sonra bölünüp ayrılanlar, tartışıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azâb vardır."
Şura 14. ayet: "Onlar ancak kendilerine (Allah, Kitap, Peygamber ve Âhîret'le ilgili) bilgi geldikten sonra -sırf aralarındaki kin ve ihtiras yüzünden- tefrikaya düştüler."
Enfal suresi 46.ayet: " Sürtüşüp çekişmeyin, tartışıp bölünmeyin; sonra korkaklaşır (devletinizin kudret) havası ayrılıp gider."
Enam suresi 159. ayet: " ( Ey Muhammed)
İnançlarının bütünlüğünü bozarak gruplara, fırkalara ayrılanlara gelince: onlar için yapabileceğin bir şey yoktur."

   Kısaca Allah bizden ayrılığa düşmememizi ve bir olmamızı istiyor. Bunun da yolu istişare, şura'dır:

Al-i İmran suresi159. ayet: "toplumu ilgilendiren her konuda onlarla müşavere et "
Şura suresi 38. ayet: "Onların işleri aralarında şura iledir"

    Biz cemaatlerinizi bırakın, her şeye karşı çıkın veya cemaat ehli kardeşlerimiz - Haşa- liderlerini ilah ediniyorlar demiyoruz, ama uyarıyoruz, kardeşlik görevimiz gereği hatırlatıyoruz, İsmet sıfatı taşımayan her insanı şeytan, nefis kandırabilir, birileri kendini ikna edebilir, hata-eksik kararlar verebilir, emperyalistlerin oyununa gelebilir...İşte dışarıdan, kardeşçe, iyi niyetle;  Kuran çerçevesinden cemaatlere bakınca her birinde bazı eksiklerin olduğu görülebilmektedir ki bu da çok doğaldır, insanın olduğu yerde hata, eksiklik olur. Kimse de ismet sıfatı yoktur! Önemli olan hatalarda ısrar etmemektir. Cemaatleri genel anlamda hatalardan, eksikliklerden koruyacak olan ise şura meclisinin ortak aklı ile ortaya çıkacak olan kararlardır. Kurtuluş danışma, şuradadır! Amacımız hizipleşmeyi ortadan kaldıracak,  Ortadoğu, Afganistan başta birbirini yiyen grupların durumuna düşmeyecek, İslam kardeşlik ruhunu ayakta tutacak bir neslin bir an önce yetişmesi temennisidir. Unutmayalım Allah bizi kıyamet günü cemaatimizden değil, Kuran'ın ayetlerinden hesaba çekecek.
    Cemaatlere, liderlere saygı, hürmette kusur etmemeye evet, cemaatçiliğe, gruplaşmaya hayır. İnananlar - hangi cemaatten olursa olsun- ancak ve sadece kardeştir!

      " Biz muhabbet fedaileriyiz . Husumete vaktimiz yoktur."  Bediüzzaman Said Nursi