Ana Sayfa İrtibat Sık Kullananlara Ekle Sitemizin Tanıtımına Katkıda Bulunun Biz Kimiz ? İlkelerimiz
İSLAM   VE  SİYASET

                              " İslam'da hukuk ve din bir bütündür." ( Will Durant, İslam Medeniyeti s. 69)
 

                                                    Müslüman  laik olur mu?
   "Bir Müslüman aynı zamanda laik olabilir mi?" sorusu dayatmacı, kıstırıcı bir sorudur ve akide (inanç) ile ilgilidir. Müslümanlara mahsus bir çeşit demokrasi olabilir, ama sıra laikliğe gelince hiçbir Müslüman "Ben biraz Allah'a, biraz da O'nu tanımayan, O'nun hakimiyetini bölen 'rakiplerine' itaat ederim" diyemez. İslam yalnızca iman, ibadet ve ahlaktan ibaret değildir, vahiy aynı zamanda hayatın diğer alanları ile ilgili talimatı da ihtiva etmektedir. Bir siyasi rejim/sistem hayatın belli alanlarında dini dışlıyor, işe karıştırmıyorsa müminler, inanç olarak onu benimseyemezler. Benim isabetli bulduğum soru ise sosyal ve siyasi hayatla ilgilidir. İnancı ve ideolojisi farklı olan fertler ve gruplar -başka türlüsü mümkün olmadığında- inançlarını, dünya görüşlerini muhafaza ederek farklı olanlarla ortak alanı düzenleyen bir sözleşme (mesela anayasa) çerçevesinde birlikte yaşayabilirler, bir ülkenin vatandaşları olabilirler. ( Hayrettin Karaman: Yeni Şafak: 16 Haziran 2011 )

 

                                                             Siyasi İslâm

İslâm’ın bir tek olması, bütün yorumların ve uygulamaların da bir tek, bir çeşit, tek tip olmasını gerektirmez. Hem inanç, hem de amel (İslâm’ın ibadet ve hayat düzeni kurallarına uygun hareket, davranış) bakımından farklı yorumlara dayalı mezhepler vardır, bir mezhebin mensupları içinde de tam veya eksik uygulama bakımından farklılıklar vardır; ancak bu farklılıklar “farklı İslâmlar” olarak isim almamışlar, meselâ Maturidi İslâm’ı, Eş’âri İslâm’ı, Şafiî İslâm’ı..., keza salihlerin İslâm’ı, fâsıkların İslâm’ı... denmemiştir.İslâm yalnızca ibadeti ve ahireti anlatmaz, müminlerin dünya hayatında riayet edecekleri bazı kaideler de koyar ve buyruklar da verir. Buradan hareketle kimse, meselâ ibadet alanını kastederek “ibadet İslâm’ı”, hukuk alanını kastederek “hukuk İslâm’ı”... demez. İslâm’ın siyasetle ilgili emir ve yasakları da vardır, İslâm’ı teori ve inanç olarak siyasetten ayırmak mümkün değildir. Bazı Müslümanlar siyasi hayatın da İslâm’a göre düzenlenmesi ve yürütülmesini ister, bunun için örgütlenir ve faaliyet gösterirlerse bunlara “siyasi Müslüman” ve bunların dinlerine de “siyasi İslâm” demek doğru olmaz. Ortada bir tek İslâm vardır. Yanlış bir adlandırma ile “siyasal İslâm” dedikleri şey yoktur ki, bitsin, iflâs etsin; var olan, içinde siyasi boyutun da bulunduğu İslâm’dır. Bunu daha açık olarak şöyle ifade edebiliriz: Müslümanlar dinle pazarlığa girip “şu kadarı senin, şu kadarı benim” diyemezler, Müslüman “teslim olandır. Neye teslim olan? Allah’ın buyruğuna, irade ve rızasına teslim olandır. Allah namaz kılmayı, oruç tutmayı emrettiği gibi faizi, zinayı, müstehcenliği, rüşveti, zulmü, istibdadı da yasaklamıştır.
( H. KARAMAN,19,21.08. 2005)
 

 

                                                     Siyasetin dinden arındırılması

"Toplumsal hayat alanlarıyla ilgili İslamiyet’in temel hükümleri vardır ki, İslam’ı siyasetten tecrit etmek demek, hayatın ana dokusundan dışarı çıkarmakla aynı anlama gelir. Bu, sekülarizasyonun ta kendisidir, çünkü sekülerlik dinin dışarı çıkarılmasıdır. Bir Müslüman “Ben siyasetle ilgilenmem” diyebilir, nihayet doğrudan siyaset yapmak farz-ı kifayedir ama “İslam dini siyaset dışıdır” iddiasında bulunamaz. Hayat alanlarıyla ilgili düzenlemeler ‘dinin dışına çıkarıldığı’ zaman, tabiat boşluk kabul etmediği için sosyo-ekonomik ve politik hayatın tanzimiyle ilgili temel kararlar alma süreçlerini ya dine karşı olanlar veya dini salt ritüellerden, içi boşaltılmış dindarane (diyanet) telakkiye dönüştürmek isteyenler ele geçirir. Din bir bütündür, imanı besleyen amellerdir, somut pratikler yoksa, iman rüzgârın önünde korumasız kandil alevi hükmünde kalır, ufak bir esintiyle söner. Dinin ahlaki ve manevi öğretilerini önemseyen bir Müslüman dinine leke gelmesin diye siyasetten uzak durduğunda farkında olmaksızın kendini ve dinini araçsallaştırır. Çünkü egemenlikle kendini mutlaklaştıran devlet, bir şekilde dine bir konum ve rol biçer. Genellikle dini kendi payandası haline getirir, Müslüman’ın temiz duygu ve hassasiyetlerini istismar eder...Emevilerden bu yana siyasiler dini denetlemeye çalışmışlardır. Bizans’tan alınan derin etkiyle yöneticiler dini devletin bir kurumu, resmi bir şubesi; Hz. Peygamber’in vârisleri ulemayı da devlet memurları konumunda politikalarına arkadan destek ve meşruiyet veren müftüler olarak istihdam etmişlerdir. Siyasete, yani toplumsal hayata, haksızlıklara, adaletsiz bölüşüme karışmayan, saf dindarane-ritüellerden, sahte kutsallıklardan beslenen diyanete indirgenmiş bir din sonunda Marx’ın dediği gibi “halkın afyonu” haline gelir. Yapılması gereken, siyaseti istismarcıların elinden kurtarıp sahih kelami ve fıkhi zemine oturtmak, hak ettiği itibarı kazandırmaktır. " ( Ali Bulaç: Zaman: 22.11.2012 )


   "Laiklik, özellikle Türk toplumu gibi büyük çoğunluğu İslam inançlarına bağlı bir toplumda, sakınılmaz ve zorunlu olarak, "bazı yasak" ların, "bazı olmaz" ların konmasını gerektiriyor. Bunlar devleti ve kamunun bütününü kapsayan işleri İslam dininin "her alanı kapsayıcı bütünlüğü" nden korumak amacını gütmekte..." ( Mümtaz Soysal - 04.10.07 )

 

                           

                              
          
 28 Şubat döneminin alınacak önlemler içinde de açıkça belirtildiği gibi:" İslam'ın muamelat ( Toplumsal kuralları ) vardır!"

  
   DEMEK Kİ NE İMİŞ. İSLAM'IN HER ALAN İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİ VARMIŞ. HAA KABUL ETMEZSİNİZ O BAŞKA ! ONA SAYGIMIZ VAR. AMA SİZİNDE ; BENİM " DİNİME"  VE ONU "TÜMÜ İLE" KABULLENME VE SAVUNMA HAKKIMA SAYGINIZ OLSUN!
      BU ARADA İSLAM'I BELLİ SINIRLAR İÇİNDE TUTMA ÇALIŞMASININ TOPLUM DEVLET ARASINDAKİ MESAFEYİ HER GECEN AZ DAHA UZAKLAŞTIRMASI, LAİKLİK ADINA İNANANLARA YAPILAN BASKI ÖRNEKLERİ SİTEMİZDE BOL BOL MEVCUTTUR.


                                                        
 İSLAM VE SİYASET
   BİLMEDEN  VE BİLMEDİĞİNİ DE BİLMEDEN BİZLERİ YILLARDIR " DİNİ SİYASETE ÂLET ETMEKLE (!) " SUÇLAYANLAR AŞAĞIDAKİ  AYETLERİ NASIL  YORUMLAYACAKLAR  ACABA ! BU  AYETLERİ   KUR'AN'DA  YOK MU SAYACAĞIZ , YOKSA KUR'AN'IN  O  AYETLERİNİ İNKÂR   EDİP  İŞİMİZE GELEN  AYETLERİ  KABUL  EDİP , GELMEYENLERİ   ( HAŞA ) RED Mİ  EDECEĞİZ ?...!         

        HAYIR ! KUR'AN  BİR  BÜTÜNDÜR   VE BİR HARFİNİ İNKÂR  EDEN , RED EDEN  KÂFİR  OLUR! KUR'AN'DA   İMAN ,İBADET ,AHLAK  YANINDA UKUBAT VE MUAMELAT YANİ "CEZA HUKUKU ,KAMU  HUKUKU ,İKTİSAT HUKUKU..." GİBİ ALANLARDA OLDUKÇA AZ AMA ÖZ AYETLER- HÜKÜMLER BULUNMAKTADIR.BAŞTA HZ. RESUL OLMAK ÜZERE , HZ. ALİ ,DAHİL ÖMER, EBÛ  BEKİR , OSMAN ...DEVLET YÖNETMEDİLER Mİ ,ONLARDA LAİK Mİ İDİLER  ( HAŞA ) ! ? 

- BAKARA : 85 : " SİZ KİTABIN   BİR KISMINA İMAN EDİP BİR KISMINI İNKÂR MI EDİYORSUNUZ ? SİZDEN  BUNU YAPANIN  CEZASI DÜNYA HAYATINDA REZİL OLMAKTIR , AHİRETTE DE AZABIN EN ŞİDDETLİSİNE İTİLİRLER .   ALLAH YAPTIKLARINIZI BİLMEZ DEĞİLDİR ."

- CASİYE : 18 : ŞERİAT : " EY MUHAMMED SENİ DİN HUSUSUNDA ŞERİAT SAHİBİ KILDIK . SEN ONA UY BİLMEYENLERİN KEYİFLERİNE UYMA . "

- NUR : 55 :DİNİN  İKTİDAR OLMASI : " ALLAH SİZDEN İNANIP YARARLI İŞ YAPANLARA VA'DETMİŞTİR:...ONLARI YERYÜZÜNDE HÜKÜMRAN KILACAKTIR... "

- BAKARA :213, NİSA : 59 : HÜKMETMEK : " ...ANLAŞMAZLIĞA DÜŞTÜKLERİ KONULARDA İNSANLAR ARASINDA HÜKMETMEK ÜZERE İÇİNDE GERÇEKLERİ TAŞIYAN KİTABI İNDİRDİ ..."

- MÂİDE :48-49 : HÂKİM ALLAH " ...ARTIK İNSANLAR ARASINDA ALLAH'IN  İNDİRDİĞİ İLE HÜKMET VE  SANA GELEN GERÇEKTEN AYRILIP ONLARIN KEYİFLERİNE UYMA !SİZDEN HER BİRİNİZ İÇİN BİR ŞERİAT  VE YOL   BELİRLEDİK...ONLARIN ALLAH'IN  İNDİRDİĞİ ŞEYLERİN BİR KISMINDAN SENİ   ŞAŞIRTMALARIDAN SAKIN ! "

- MÂİDE :44 : KÂFİR KİMDİR ? ( ALLAH  AÇIKLIYOR  ) " KİM ALLAH'IN  İNDİRDİĞİ İLE HÜKMETMEZSE İŞTE KAFİR ONLARDIR ! "

- AHZÂB : 36 : BİZE DÜŞEN " ALLAH  VE RESULU , BİR İŞTE HÜKÜM  VERDİĞİ ZAMAN ARTIK İNANAN BİR ERKEK  VE   KADININ , O  İŞİ KENDİ İSTEKLERİNE GÖRE SEÇME HAKKI  YOKTUR . "

- BAKARA :179 : KISAS : " EY  AKIL  SAHİPLERİ , KISASTA SİZİN  İÇİN  HAYAT  VARDIR . "

- NÛR :4-5  : CEZA : " NAMUSLU  KADINLARI  ZİNA İLE SUÇLAYIP TA DÖRT ŞAHİT GETİREMEYENLERE SEKSEN DEĞNEK VURUN  VE ARTIK ONLARIN ŞAHİTLİĞİNİ ASLA KABUL ETMEYİN  . "

- MÂİDE : 8 : ŞAHİDLİK : " EY  İNANANLAR   , ALLAH  İÇİN ADALETLE ŞAHİTLİK EDENLER OLUN.BİR TOPLULUĞA KARŞI DUYDUĞUNUZ KİN SİZİ ADALETTEN ALIKOYMASIN . ADİL  DAVRANIN ..."

- NİSA :135 : ADALET  : " EY  İNANANLAR ,KENDİNİZİN , ANNE-BABANIZIN  VE YAKINLARINIZIN  ALEYHİNDE  BİLE OLSA   ALLAH  İÇİN  ŞAHİTLİK  EDENLER OLUN ... "

- BAKARA :275 : FAİZ : " ALLAH ALIŞVERİŞİ   HELAL , FAİZİ  HARAM  KILMIŞTIR . "

- BAKARA :188 : RÜŞVET : " ... BİLE BİLE İNSANLARIN MALLARINDAN BİR KISMINI  GÜNAH BİR BİÇİMDE YEMENİZ İÇİN  ONLARI   HAKİMLERİN ÖNÜNE ATMAYIN ( ONLARA RÜŞVET VERMEYİN ) ."

- EN'AM : 141, TEVBE :103 :ZEKAT ( VERGİ ) : " ONLARIN MALLARINDAN KENDİLERİNİ TEMİZLEYECEK , YÜCELTECEK BİR SADAKA AL . "

- MÂİDE :90 : İÇKİ,KUMAR,FAL : " EY  İNANANLAR , ŞARAP ,KUMAR, DİKİLİ TAŞLAR , ŞANS  OKLARI ŞEYTANIN İŞİ BİRER PİSLİKTİR . "

- ŞURA : 38 , ÂLİ İMRAN . 159 : ŞÛRA ; DANIŞMA  MECLİSİ : " ... İŞLERİ  , ARALARINDA DANIŞMA İLEDİR . ", " YAPACAĞIN  İŞLER HAKKINDA ONLARA DANIŞ . "

- HACC : 41 : İSLAM DEVLETİNİN ÖZELLİKLERİ : " O ALLAH'IN  DİNİNE YARDIM EDENLERİ YERYÜZÜNDE İKTİDARA GETİRDİĞİMİZ ZAMAN  NAMAZI  KILAR , ZEKATI VERİRLER , İYİLİĞİ EMREDERLER , KÖTÜLÜKTEN VAZGEÇİRMEYE ÇALIŞIRLAR . "

- ALİ İMRAN :104 : İSLAM ÜMMETİNİN ÖZELLİKLERİ : " İÇİNİZDEN HAYRA ÇAĞIRAN , İYİLİĞİ EMREDİP , KÖTÜLÜKTEN  MEN EDEN   BİR TOPLULUK  OLSUN . "

- FETH :18 : BİAT-OY: " ALLAH ŞU MÜ'MİNLERDEN RAZI OLMUŞTUR Kİ ONLAR , AĞACIN ALTINDA SANA BİAT EDİYORLARDI ."

- İSRA : 32 : ZİNA - FUHUŞ : " ZİNAYA YAKLAŞMAYIN ÇÜNKÜ O AÇIK BİR KÖTÜLÜK , ÇOK KÖTÜ BİR YOLDUR ! "

- NUR : 33 : EVLENME : " SİZE ŞUNLARLA EVLENMENİZ HARAM KILINDI : SİZİ EMZİREN ANALARINIZ , SÜT KARDEŞLERİNİZ ."

- BAKARA : 228-230 : BOŞANMA  : " BOŞANMIŞ KADINLAR ÜÇ KUR' BEKLEYİP KENDİLERİNİ GÖZETLERLER..."

- BAKARA : 180, NİSA : 11-12 : MİRAS : " ...UYGUN  BİÇİMDE VASİYET ETMEK , KORUNANLAR ÜZERİNE BİR BORÇTUR . "

- BAKARA : 30 : İNSAN ALLAH'IN  YERYÜZÜNDEKİ HALİFESİDİR : " RABB2İN  MELEKLERE :" BEN  YERYÜZÜNDE BİR HALİFE YAPACAĞIM. " DEMİŞTİ . "

- AHZÂB : 48 : DİN  DÜŞMANLARINA İTEAT ETME : " KAFİRLERE  VE MÜNAFIKLARA İTEAT ETME . ONLARIN EZİYETLERİNE ALDIRMA ,ALLAH2A DAYAN , KORUYUCU OLARAK ALLAH  YETER ."

- BAKARA : 282 : BORÇLAR HUKUKU :" EY İNANANLAR ,   BELİRLİ  BİR  SÜRE  BİRBİRİNİZE BORÇ VERDİĞİNİZ   ZAMAN  ONU  YAZIN . "

- NİSA : 59 :ANLAŞMAZLIKTA ( ALLAH'IN  KANUNU,İNSANLARIN KANUNU  ) KISTAS   KUR'AN :  " EĞER HERHANGİ BİR KONUDA ANLAŞMAZLIĞA DÜŞERSENİZ  ; ONU ALLAH'A VE ELÇİSİNE GÖTÜRÜN . BU DAHA İYİDİR  VE SONUÇ  BAKIMINDAN DA DAHA GÜZELDİR."

- HUD : 85 : " ÖLÇÜYÜ VE TARTIYI  TAM  DENGELİ  YAPIN ... " BAKKALIN  TARTISINA AYET İNDİREN ALLAH DEVLETİ ; SARHOŞ , RÜŞVETÇİ , DİNSİZ , MÜNAFIKLARA MI BIRAKACAKTI ?

       ŞİMDİ  BU  KADAR  AYET - Kİ DAHA PEK  ÇOK  VAR !  - DURURKEN BEN  ŞU VEYA BU NEDENLE  BU   AYETLERİ YOK MU KABUL EDECEĞİM ! BENİM  İMANIM TAM ; ALLAH'IN  , YARATTIĞI  İNSANLARINA DA   EN  İYİ   AHLAK-İBADET-İMAN GİBİ EN İYİDE  YÖNETİM  KURALLARINI   GÖNDERDİĞİNE    İNANIYORUM . BENİM TERCİHİM HUKÛKU'L-ALLAH  YÖNÜNDE ;  İMAN, İBADETTE...GÜVENDİĞİM YARATICIMA HUKUKTA DA GÜVENİYORUM !...OLAYIN  ÖZÜ   BU  !

- ENFÂL : 40 : ALLAH  DOST , YÂR'DIR : " ALLAH   SİZİN  SAHİBİNİZDİR , O NE GÜZEL SÂHİB , NE GÜZEL YARDIMCIDIR ."

- MUHAMMED : 11: ALLAH İNANANLARLADIR : " ALLAH  İNANANLARIN   KORUYUCUSUDUR . "

                                                  
                                                        İSLAM  VE  RESMİ  DİN

-Hayatın her alanına hitap eder , kural koyar             -Din , kulun vicdanına hapsedilmiştir

-Hem dünya hem ahirete hitap eder                         -Sadece ahirete hitap eder ,dünya'ya karışamaz

-Din-devlet bir bütündür                                         -Din ile devlet ayrıdır.

-Aile yönetimi dine bağlıdır                                      -Evlenme, bosanma, nikah... hukuku isviçre'den ithaldir.

-Egitim-ögretim dine göre yapılır                               -Müfredatı laik mantık belirler, ibadet saatleri umursanmaz

-Basın -yayın dini kurallara göre çalışır                       -Basın'da ;kadını sömürü, yalan, dine saldırı serbesttir

-Hakimiyet ALLAH' ın, yönetim kullarınındır                 -Hakimiyet milletin (!), yönetim elit kesimindir.

-Kanunları islama uygun olarak meclis çıkarır               -Kanunlar İsviçre, İtalya, Almanya'dan  ithal edilir dini görüş sorulmaz

-Hukuk İslam hukukudur (Kur'an ve sünnet)                -Hukuk roma ve batı hukukudur.

-Mahkeme İslam'a göre yargılar                                  -Mahkeme batı kurallarına göre yargılar

-Kaynak Kur'an ve Sünnet,örnek peygamber'dir            -Kaynak ve örnek Pragmatizme bağlı  oportünizmdir.

-İçki üretimi ve satımı yasaktır                                   -Devlet üretir (Tekel )

-Faiz haramdır                                                         -Devletin faiz'li bankaları vardır(faizsiz... banka İslam'a uygundur)

-Zina yasaktır                                                          - Resmen , kanunla yasak olmaktan çıkarılmıştır (2001)

-Süt anne ve kardesle evlenilmez                               -Evlenmek serbesttir

-Tesettür farzdır.                                                    -Yasaktır

-Cuma namazı farzdır.                                               -cuma için iş bırakılamaz

-Günaha kınama ve nefret vardır.                               -günaha teşvik, reklam ve izin vardır (genel ev, basın...) 


    Din siyasete alet edilmez, yaşanır. Dini her boyutuyla yaşayan, İslam'ın siyası içerikli mesajlarını hayatına tatbik edenler
dini siyasete alet  yapmaz aksine dini yaşamış olur. Dini siyasete alet  edenler dini yaşamazken dini mesaj verendir. yoksa dini her yönüyle yaşayan zaten yaşamı ile mesajını vermiş olur. Çarşaf açılımı, Kur'an kursu açılımını seçim vakti hatırlayıp, sonra dini her talep, eyleme "İrtica" yapıştırması yapanlardır asıl güzel dinimizi siyasi amellerine alet edenler!                

 

                                                    Adalet yürüyüşü, Temmuz, 2017:

 

    

                               

                                                             
    Laiklik; dinin siyasete alet edilmesi, camiye, kışlaya siyasetin girmemesi demekti di mi? Bi an Din devleti mi kuruldu falan dedim de...Öyle ya, Türk Hava Kurumu kurban derisi toplar, PKK'ya karşı din kardeşliğinden dem vurulur, Vergilendirilmiş kazanç 'kutsal', denir.Hacı kelimesi kanunen yasak ama Diyanet hac organizasyonlarında para kırar...Herkes hala rol yapıyor...!

                                          

                                              

 

                                                                                     Devamı >>