Ana Sayfa İrtibat Sık Kullananlara Ekle Sitemizin Tanıtımına Katkıda Bulunun Biz Kimiz ? İlkelerimiz
 KALPLERİN   MÜHÜRLENMESİ

                                                ALLAH (CC) KALPLERİ MÜHÜRLER Mİ ? 
 

Tevbe : 87 :" ...Kalplerine mühür vuruldu. Bundan dolayı onlar anlayışsızdırlar "

En'am :46 :" eğer Allah kulaklarınızı ve gözlerinizi alır da kalplerinize mühür vurursa..."

A'raf :101 "  İşte kâfirlerin kalplerini Allah böyle mühürler. "

Nahl :108 " İşte onlar Allah'ın, kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. "

   Bu  ve benzeri ayetler hep aynı  soruyu  gündeme getirmektedir, allah 'u  Teala insanların iradesine müdahale edip onları - Haşa -  sapıklık içinde mi  bırakmaktadır ...?

   ASLA ! Kur'an'ın  ayetlerini bir bütün içinde değerlendirdiğimiz zaman , aynı  konudaki ayetleri yan yana getirdiğimiz zaman sorun kendiliğinden hallolmaktadır...

   Aşağıdaki ayetleri okuyunca görülecektir ki " insanların  kendi   davranışlarının  sonucunda "  Allah'u  Teala  böyle yapmaktadır...

   Nisa :155 "  Sözlerini bozmalarından,Allah'ın  ayetlerini inkar etmelerinden ,haksız  yere peygamberleri öldürmelerinden ve " kalplerimiz mühürlü "  demelerinden ötürü onları lanetledik, tam aksine inkarlarından ötürü Allah onların  kalplerini mühürlemiştir."

   Bakara: 88 " Kalplerimiz perdelidir" dediler. Hayır ; küfür ve isyanları sebebiyle Allah onlara lânet etmiştir. O yüzden çok az inanırlar. "

 Bakara :93 " Onlar: İşittik ve isyan ettik, dediler. İnkârları sebebiyle kalplerine buzağı sevgisi dolduruldu "

Yunus :74 . " Onlar daha önce yalanladıkları şeye inanacak değillerdi. İşte haddi aşanların kalplerini biz böyle mühürleriz. "

Nahl : 104 " Allah'ın âyetlerine inanmayanlar yok mu, kuşkusuz Allah onları doğru yola iletmez "

Sâf :5 " Onlar yoldan sapınca, Allah da kalplerini saptırmıştı "

 Mutaffifin . 14 " Onların işlemekte oldukları (kötülükler) kalplerini kirletmiştir "

    Kısacası   Allah'u  Teala  insanların  kendi  davranışlarının  sonucu  olarak , kendi iradeleri ile yaptıklarının  sonucu  ,kendi  isteklerinin  sonucunda onların  kalplerini mühürlemektedir...çünkü  kendileri  bunu istemektedir!

   Yoksa  Allah daima bizler için  iyilik ister, hatta kötülüklerinden dolayı cezayı  hak edip  ceza verdiklerine bile Allah acır ve doğru yolu bulmalarını ister ama insanın da bizzat bunu istemesi şeytana uymaması gerekmektedir :

    En'am : 42-43 " ... (İnkârlarından dönüp bize) yalvarsınlar diye onları darlık ve sıkıntı ile yakalayıp cezâlandırmıştık.Hiç olmazsa, onlara bu şekilde azabımız geldiği zaman boyun eğselerdi! Fakat kalpleri iyice katılaştı ve şeytan da onlara yaptıklarını câzip gösterdi. "
 

Münafikun : 4 " Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider, konuşurlarsa sözlerini dinlersin. Onlar sanki duvara dayanmış kütükler gibidir. Her gürültüyü kendi aleyhlerine sanırlar. Düşman onlardır. Onlardan sakın. Allah onların canlarını alsın. Nasıl bu hale geliyorlar? " 
                GAZETELERDEKİ  BAŞÖRTÜSÜ , SAKALLI  MÜSLÜMANLARLA ...HABERLERİNİ HATIRLAYALIM...!