Ana Sayfa İrtibat Sık Kullananlara Ekle Sitemizin Tanıtımına Katkıda Bulunun Biz Kimiz ? İlkelerimiz
 EMPERYALİZMİN PİYONU SOL

         EMPERYALİST KUKLASI OLAN DERİN DEVLETİN OYUNCAĞI-  KORUNAN, GİZLENEN PİYONLAR: DERİN SOLCULAR
                                             ELİNE SİLAH ALAN MÜCADELE ETTİĞİNİN  OYUNCAĞI OLUR!
                           AYDIN  ASKER EL  ELE İHTİLAL YAPIP SOL  İKTİDAR KURMAYA ÇALIŞAN SOLCULAR
                        Yön, MDD , THKO, THKP, DHKP, Kıvılcımlı, Perinçek, Belli...taraftarlarına ithaf olunur.

Solun düşünemediği:
Fatin Rüştü Zorlu ve Menderes Sovyetler ile diyaloga girip 15 Temmuz'da Sovyetleri ziyaret etmeye karar verince 27 Mayıs ihtilal olur ve bu solcu (!) ihtilalciler  önce NATO-CENTO'ya bağlılığını ilan ederler. Demirel 80 öncesi Sovyet ile yakınlaşınca, ABD ile haşhaş konusunda zıtlaşıp, casusu uçaklarına sınırlama getirmek isteyince sağcı  olarak nitelendirilen 12 Mart muhtırası ile iktidardan uzaklaştırılır. İlginç olanı solcu öğrencilerin yürüyüş- banka  soyma ve üniversite işgalleri sağcı (!) 12 Mart muhtırasını doğurur hem sol hareket sekteye uğrar hem sovyetlerle işbirliği anlaşmaları imzalayan sağcı Demirel iktidarı kaybeder. Kısaca sol öğrenci eylemleri sadece ABD'nin ekmeğine yağ sürer, ne ilginç değil mi? İlginçtir solcu ihtilal hayalleri uğruna idama giden Talat Aydemir CIA  ile anlaşarak ihtilal için onlardan destek arar ( Yıl: 20 Şubat 1962, yer ABD büyükelçi müsteşarı Berneds'in evidir , Talat paşa evde ABD dışişleri bakan yardımcısı Talbott ile konuşur ), aynı şeyi ünlü devrimci Mihri Belli'de yapar ve bu nedenle Mahir Çayan'ın epey eleştirisine uğrar. CIA destekli sol ihtilal için ömürlerini harcayan solcular...!
Sivil-demokrat bir MIT kurmak isteyen Hiram Abas, sol ( DHKP-C) örgütçe arabasında çapraz ateşe tutularak öldürülür. halbuki Abas o  sıralarda güneydoğuda ABD'nin  oyunlarını bozmakla meşguldü ...!

CIA Ajanı Philip Agee Firar adlı eserinde belirttiği gibi: CIA bir ülkede darbe yaptırmak isteyince (3. madde ) : Sivillerden teşekkül eden özel gruplar kurulup terör eylemleri yaptırır. (6. madde):Siyasi partilerin sempatizanları arasında silahlı mücadele kışkırtılır: 80 öncesi Mahir-İbrahim-Deniz üçlüsü aslında ABD'nin kullandığı birer piyondan başka bir şey değillerdir. Sol adına ABD'nin ekmeğine yağ sürmüşlerdir hem de hayatları pahasına !

4 Mart 1971 günü Deniz 4 ABD'li askeri kaçırır - 9 Mart'ta  planlanan sol ihtilalden hemen önce - ama ilginçtir 3 gün sonra tam zıttı ihtilal olur. Dursun Karataş, Mahir Çayan , Bedri Yağan nasıl askeri cezaevlerinden kaçabilmişlerdir? Mahir Çayan gelmeden kısa süre önce  Maltepe Askeri cezaevi'nde tünel  kazılmış  kaçmaya  hazır hale getirilmiştir. Tünel  biter tam bu zamanda da Mahir bu  cezaevine gönderilir! TİİKP içinde teğmen Alaattin Sevimli görev yapmış, partide  yer almış  ama  mahkemelerde - Tıpkı  diğer parti  üyesi  subaylar  gibi - yargılanmamışlardır. İlginçtir şimdi de İP yönetiminde bir çok  emekli subay  bulunmaktadır. Madanoğlu  cuntasının içindeki MIT  ajanı Mahir Kaynak TÖS, DDD içinde yer alan bu adam aslında bir çok şeyi anlatmıyor mu? Düşünsenize "Dünya Komunist gençlik kurultayına Türkiye'den sadece iki kişi  gönderilir TMGT tarafından ki biri Kaynak'tır.

Aşırı sol ABD, askeri kesimce manipüle edilmiş, yönlendirilmiş, kullanılmış, sonra da görevleri sona erince kullanılmış mendil gibi köşeye atılmıştır. Solu devrimci asker hayali-aşkı bitirmiştir.

Eski içişleri bakanı Hasan Fehmi Güneş: Terör-anarşi sadece bir iç güvenlik sorunu değil, bunların uluslararası boyutu da vardır." derken aslında resmin tamamını görmemiz gerektiğine de işaret etmişti zamanında. THKP-C'nin asıl  kurucusu Yüzbaşı Orhan SAVAŞÇI iken herkes Mahir'i  tanır. Savaşçı günümüzde Fransa'da krallar gibi yaşamaktadır. Sarp KURAY olayın farkına varmıştır:" Çok  bilinçli bir tuzağa  düşürüldük. Bizden Türkiye'yi ihtilale hazırlamamız istenmiştir. CIA'nın  komplosun  Komplosuna kurban gittiğimizi inanıyorum." 
(   1993'te Paris'te Milliyet'ten Mine G. Saulnier'e verdiği bir röportajdan) . Eski TKP/ML kurmayı Aslan Kılıç, Gazi olayları, 1 Mayıs 1996 Kadıköy olayları, 80 öncesi 1 Mayıs olaylarında sol örgütlerin provokasyon içinde rol aldığını açıklar. Atilla İlhan 68 Fransa olaylarında Amerikan- Fransız ilişkilerindeki gerginliğin aranması gerektiğini ifade eder. 21.08.1977  tarihli  yazısında : "Biz komutanların verdiği rolleri oynadık, komutanlarda Amerikanın biçtiği  rolü " der. 12 Mart sanıklarından emekli üsteğmen faik  Güleçyüz: "Biz kullanılmış  insanlarız. Farkında değiliz. 9  Mart yanılgıydı." diye itirafta bulunur. 68 neslinden Harun Karadeniz'de açıkça ifade eder: " Günümüz Türkiye'sinde cuntacı akımların bağımsız olacağına inanmıyorum."
 
CIA bağlantılı İsviçre merkezli  Macfaund adlı vakıftan 59.000 dolar, AB fonunda 770.000 Euro  alan, Kızıldere'de  sağ  kurtulan tek kişi olan Ertuğrul Kürkçü şimdi  malum partiden milletvekilidir! 

1979-1980'li  yıllarda MLSBP adlı  ülkeyi  kanlı terör eylemleri ile katliamlar yapan örgütün  lideri Şemsi özkan  polis  ajanı  çıkar. Bu örgütün 2. adamı MLKP liderlerinden Hasan Şensoy  ise 1995  yılında Gazi mahallesinde alevi kahvehanesini tarar. MLKP'nin hemen hemen  tüm  silahları NATO envanterinden olmalarıdır. Dev-sol'da  derin devletin  kullandığı diğer solcu örgütlerdendir. Dursun Karataş  kanserden ölene dek  Avrupa ülkelerinde kalmış, onlardan destek almış, onlarca kullanılmıştır. Hiram Abas ABD'nin güneydoğu'daki  faaliyetlerini  sekteye uğratmaya başlayınca Dev-sol ( 1993'teki  adı  ile  DHKP-C ) tarafından  öldürülür. Yani CIA  taşeronu, kapitalist Avrupa'nın piyonudur bu örgüt! 1996 Özdemir Sabancı  suikastının arka planında ise Sabancı'nın  uluslararası otomotiv şirketlerine karşı yapmayı planladıklarını düşününce örgütün hizmet ettiği yer daha iyi belli olur. Bedri yağan ve arkadaşları Karataş'ın gerçek yüzünü görünce ayrılırlar ama 11 arkadaşı ile sadece 2 ay yaşarlar, İstanbul'da aynı gün polislerce öldürülürler. Polis DHKP-C'ye darbe vurduğunu zannederken, Dursun rakibinden kurtulmuş, ABD piyonunu korumuş olur kısaca eski tas eski hamam  işler yolunda devam etmektedir. Muzaffer Köklü 27 mayıs 1969'da Yeni Gündem adlı gazetede anılarını yayınlar: "Solcu bir lider ve polis  ajanı  idim."

22 Mayıs 1970. Mustafa Şefik Kuseyrioğlu solcu  arkadaşı Nejat Arun tarafından yanlışlıkla vurulur. Ertesi gün " Cinayet faşistlerce yapılmıştır."  diye eylemler yapılır. Yaşar Serpil'de aynı  şekilde vurulur, onu da "Polis vurdu." diye  duyururlar.İşin  ilginci emniyet olayın  gerçeğini  bilmekte ama açıklamamaktadır neden acaba...? Amaç gençliğin bir  kıvama getirilmesi, kullanılacak kıvama getirilmesi midir? zaten Zülfü Livaneli'nin deyimi ile " Yıkanmaktan utanan, aylarca yıkanmayan " garip  adetler edinen bir ruh  haline girmiştir sol kesim. Devrime hazırlık için dağlara çıkarlar bir kaç günde dayanamaz alelacele geri dönerler... Paris'te gaz  zehirlenmesi ile ölen arkadaşları (Cengiz Zapçı) için Mahir Çayan: " İleride kurtaracağımız şehirlerden birinin adını  Cengiz  adını veririz." diyecek ütopiktir sol gençliği o zamanlar. İşte bu  kadar hayal dünyasında yaşamakta,  hayattan kopukturlar. Onları kullanmak ta zor olmadı zaten. Dev-Sol katliamlar yapar, Dev-Yol ise mahalli komünist yönetimler kurar ve zamanla ( Dev-Genç liderlerinden Sarp Kuray'ın itiraf ettiği gibi ) 12 Eylül'ün alt yapısını hazırlarlar.

İtalya'da Aldo Moro adlı siyasi lider komünistlerle iktidarı paylaşmak üzere iken Kızıl tugaylarca kaçırılıp öldürülür! İtalyan Yüksek Hakimler Konseyini masonlardan temizlemek isteyen başkan yardımcısı Bachelet yine kızıl tugaylarca ortadan kaldırılır. Sormak lazım, kızıl tugaylar mason dostu, komünist düşmanı mı idiler? Hayır ama kullanıldılar ve düşmanlarına hizmet ettiler.

İlginç bir kişilik: Doğu Perinçek

İlk başlarda TİP içinde yer alan perinçek  başkan olunca FKF'nin başına gelir. O andan itibaren TİP aleyhine çalışmakta olan başlarında M.Belli olan  MDD'çi tarafa geçer. FKF Dev-Genç adını aldığı dönemde içinde MDD'ci eğilim de ağırlığını hissettirmeye başlar.Parti ile sosyalist hareket (TİP) önemini kaybeder. MDD içinde Çayan- Perinçek-Belli  grupları oluşur. Ayrıca Kıvılcımlı  grubu da etkinlik kazanır zamanla. Dev-Genç ilk kongresinde Perinçek Çayan grubuna yenilir ama fikirleri etkinliğini artırır. MDD askeri dare ile sosyalizmi getirmeyi savunurken, Çayan silahlı mücadele ile sosyalizmin geleceği  görüşünü ortaya atar.Deniz ise gerillacılık  ile sosyalizmi getirme taraftarıdır.Çayan -Deniz arasındaki tek fark şehirden mi köylere, kırsal kesimden mi şehire gerilla-silahlı mücadelenin olacağı yönündedir. İlk önce nereden gerillacılık yapılacağı fikri birbirlerine düşman olamaya vardırır kendilerini.Çayan THKP-C, Deniz THKO'yu kurar. İşçi sınıfı (TİP) önderliğinde sosyalist hareket yerine "Asker-sivil aydın " birlikteliği ile 27 Mayıs devamı devrim yapmak isteyen , içinde Kemalizm'inde  bulunduğu  MDD ağırlıklı fikir gençleri kendine çeker. İ. Kaypakkaya'da Mao'cu TİİKP'den ayrılır ve TİKKO'yu  kurar.Dev-Genç  kliklere ayrılır, marjinelleşir. TİP gücünü kaybeder. Zamanla MDD'den ayrılanlar daha da artar ayrı dergi kurarlar: Proleter devrimci aydınlık. Perinçek TİİKP adlı parti ve İşçi-köylü gazetesini çıkarır. Yine asker-aydın destekli devrimi savunur.Gazetenin sorumlu müdürü Aydoğan Büyüközden İngilizlerle bağlantısı ortaya çıkar. 1988'te Sosyalist Parti'yi kurar, PKK propagandası yapar- Detay  içinde tıkla

Kısaca THKP-C, THKO, TİKKO üçü de MDD'nin  ( Önce  Belli  sonra Perinçek çizgisinin ) çocuğudur. Dev-Genç içindeki MDD ağırlığı ile TİP'te zamanla  bitirilir. Tüm bu dağılma sürecinin kesişme noktasında hep aynı kişi yer alır: Perinçek!  M. Belli Perinçek  için " CIA'nın Mao'cusu . "der.


 

            

 

Mahir Çayan:
Halka açık forumlarda silahlı örgüt nasıl kurulmalı tartışılır, yakalandıklarında cezaevinden kaçacaklarını kızlar koğuşu  bile duymuşken, generaller anılarında her şeyi bildiklerini açıklarken, en çok silahlı yasadışı örgüt kuran kesim olan sol, derin devletçe kullanılmayacak öyle mi? Pr. Nermin Abadan Unat " Üniversiteleri işgalin ihtilale zemin hazırladığını" belirtir. Bingöl Erdumlu, kendisini sorguya çeken komserin ilginç cümlesini aktarır: " Sizi yakalamak istemiyorduk, yakalamak zorunda kaldık."  Yasal TİP'i pasif bulup oportünizmle suçlayan genç devrimciler adım adım hedefe ilerleyen sosyalist partinin önünü tıkar, yetmez, gençleri illegal-cephe hareketlerle provoke ederler, kapitalizmin ekmeğine yağ sürerler.Ünlü solcu Sadun Aren'i FKF'den atar bu gençler.Mahir Çayan TİP  ile sosyalist hedefe yönelmeyi beğenmez TİP Zonguldak il başkanına (Ahmet H. Dinler): "ABD emperyalizmine hizmet ediyorsunuz." der. Halbuki hizmet eden kendisidir. Aşırı hareket zamanla içinde de bölünmelere yol açar, tüm bu bölünmelerde hep emperyalizme hizmet   eder. Hikmet Kıvılcımlı  Mahir'leri uyarır ama işe yaramaz. Yusuf Küpeli'nin deyimi ile " Genel komite için 10  kişi bile  bulamayan örgüt." birilerince büyütülür, korunur, ihtilale neden olacak işlerde kullanılır, alt yapı onlarla hazırlanır. Yusuf Küpeli " Yapılan banka soygunlarını Deniz  ile Mahir'in  karşılıklı  reklam yarışı haline geldiğini"   belirtir, eleştirir.Cengiz Ballıkaya ağır ifadelerle de olsa olayı  özetlemiştir :" Mahir ajandır ve devrimci  hareketi baltalamaktadır." Feyyaz Kurşuncu "arandıkları sırada kamyon  ile kaçtıklarını  yollarda tüm  aramalarda kendi  bulundukları araç dışındaki  tüm  kamyonların  defalarca arandığını ifade" eder. Kollanmakta, takip  edilmekte, istenen hedefe yönlendirilmektedirler. Bingöl Erdumlu'da  " Arandıkları dönemde baş komiserin  hüviyetine bakarak incelediğini ama kendisini  yakalamadığını" ifade eder. Tümgeneral Memduh Ünlütürk'te  Mahir'in  kaçacağını  bildiklerini daha sonra solcu - Emekli deniz binbaşı - Erol Mütercim'lere  anlatır.  27 Mayıs'çı olan ve eski Milli Birlik Komitesi üyelerinden İrfan Solmazer:" MIT'in ve hükümetin Elrom'un  kaçırılacağını 8 gün önceden bildiğini ."ifade eder." Oyun  büyük çapta dönüyor"  devrimciler sadece küçük  figüran olarak  kullanılıyorlardır.

Bir Kurban:
Mahir yakalanınca mahkemede kendi öldürdüğü İsrail eliçisi Elrom'u, İlyas Aydın  adlı  arkadaşının öldürdüğünü söyler ayrıca onu MIT ajanı olmakla suçlar. Aydın'ın Mahir tarafında günah keçisi ilan edilmesi  THKP'de sarsıntı  yaratır. Örgüt bölünür..,  Aydın ülkeden kaçar ama yine THKP'lilerce infaz  edilir. Ömer laçiner, Mustafa Şahin, Abdullah O. Müftüoğlu Aydın'ın masum olduğunu ifade ederler. Gün Zileli de Aydın'ın  ajan  olmadığına  inandığını söylemektedir
(www.gunzileli.com/2011/03/24/ilyas-aydin-ajan-miydi-gurkan-hacir) Hayatını örgüte adayan Aydın, lideri tarafından önce üzerine cinayet suçu atılır, sonra ajan olmaklasuçlanır, kaçar-saklanır- yurt gider ama kurtulamaz, ( Önceleri " Yurtdışına kaçtığı için cinayaeti üzerine attım, yakalansa üzerime alacaktım ." dediği adamı suçlamaya devam eden ve  ) iftiradan vazgeçmeyen Mahir, mektupla Aydın'ın arkadaşlarınca infazına sebep olur. Kısa süre sonra kendi de Kızıldere'de öldürülür.

Ülkemde solcular;
Madanoğlu 12 Mart'tan hemen sonra Kıvılcımlı ve M. Belli'yi  MİT ajanı olmakla itham eder. Şefik Hüsnü Mustafa Suphi ile hep zıt kutupları oluşturur. Bedii  Faik ve Kemal Tahir, Atilla İlhan'ı komünistleri  polise satan kişi  olarak ilan eder. Eski komunist  Emin Sekûn,  Zeki baştımar'ı MİT ajanlığı  ile itham eder. Perinçek'le irtibatlı Turan çağlar ABD ajanı, ( yazı işleri müdürü olan) Aydoğan Büyüközden ise İngiliz ajanı olarak yakalanırlar. Ferit İlsever'in İngillizlerle olan bağlantısı ise gizli bir şey değildir. Eski Aydınlık'çı Gün Zileli'de Aydınlık-MİT ilişkisini onaylar.  Deniz ise Mahir'e " Oportünist, moralsiz."  der. Mahir Çayan; Doğu Perinçek'le, Deniz  Gezmiş'le, Mihri belli ile çatışır. Perinçek ise M. Belli  ile  mücadele eder. Yusuf Küpeli, Perinçek'i provakatörlükle itham eder. Gün Zileli Boran-Aren'i Amerikancılıkla suçlar. Mahir  Deniz'i " Sol  sapma", Mihri'yi de "Sağ  sapma " olarak   nitelendirir, Atilla sarp'a ise " sen Marxist değildir." der. Mahir önce TİP'ten  sonta Perinçek'ten kopar, sonra Küpeli- Aktolga  grubu  kendinden ayrılır. Askeri  cezaevinden kaçınca Mahir " CIA  ajanı"  diye nitelendirilir. IP  genel  sekreteri Bedri Gültekin ÖDP genel başkanı Ufuk URAS'ı  MIT ajanı  olmakla suçlar.
Sol  hep karşı kliği etiketleme, suçlama, yaftalama, ötekileştirmesi ile ünlüdür. Sola göre tek doğru kendi grup-klikleridir. Diğerleri " Ajan, provakatör, pasisift, hain"dir. 

İki yüzlülük:
Susurluk'ta Abdullah Çatlı hep konuşulurken aynı arabada olan solcu polis derneği Pol-der kurucusu Hüseyin Kocadağ'a neden hiç değinilmez acaba? PKK hep ırkçı terör örgütü olarak tanımlanır ama onun aşırı sol ve darwinist yönü dene hiç sorgulanmaz? DHKP-C sol örgüttür ama uyuşturucu- insan kaçakçılığı yönüne hiç değinilmez, neden acaba...? Ülkücüleri kontgerilla olmakla suçlayanlar - Ki  haklılar ama-  mesela sadece THKP-C davasında 113'ü albaydan astsubaya dek uzanan asker listesini neden görmezler. Dev-sol Uyuşturucu kaçakcılığı, çek-senet mafyacılığı, haraç toplayıp insan kaçakçılığı yapar ama bunları kimse dillendirmez! Dev-sol'cu Fehriye Erdal Belçika'ca korunur ama kimse nedeni soruştumaz.

Sonuç:
En son 28 Şubat döneminde sol kesimin, darbeci asker ve kapitalist burjuva  ile el ele verip İslamî harekete karşı beraber yürüdüğü mücadele düşünülünce, solun hala piyon görevini ifa ettiği kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.

Ekler:

Yılmaz Güney gerek maddi gerek silah gerekse evde saklama ve arabası  ile THKP'ye yardım  eder.

Ünlü komünistlerden Vedat Nedim Tör 1927  tevfikatının nedeni, Hikmet Kıvılcım'lı  ise 1929 tutuklamalarının , Zeki baştımar ise1959 tutuklamalarının sebepleri olmuşlardır. Perincek 1972'de Ankara'da yakalanınca 120 sayfalık ifadesi  ile tüm  örgütü  deşifre eder. 

Anti-parantez bir bilgi verelim olayın ve hameti açısından: MIT içindeki CIA ajanı kurmay albay Sabahattin Savaşman'ın  avukatlığını GKB Hukuk dairesi Başkanı Münir Tüfekçibaşı idi! 
 

                                                       
                                                                 Derin sol kullanılır ve korunur!